Новини

  • 19.1.2022 г.
  • Медия

The specified path, file name, or both are too long. The fully qualified file name must be less than 260 characters, and the directory name must be less than 248 characters.

  • STADA се подготвя да отговори на търсенето на своето разширяващо се портфолио, като инвестира почти 50 милиона евро в център на верига за доставки в гр. Турда, Румъния.
  • Стратегически разположен в сърцето на европейските пазари на STADA, строителният проект се очаква да създаде 375 висококачествени работни места
  • Мигел Паган Фернандес , главен технически директор на STADA: „Допълнителният капацитет ще ни помогне в стремежа ни към растеж.“

 

гр. Бад Вилбел, 19 януари 2022 г. – Целта на STADA е да гарантира, че през следващото десетилетие, а и след това, групата ще може да продължи надеждно да доставя висококачествени лекарства и медицински продукти като една от най-бързо разрастващите се компании в сектора. С оглед на това тя инвестира почти 50 милиона евро в център на верига за доставки в гр. Турда, Румъния.

Веригата за доставки и опаковъчният отдел първоначално ще разполагат с 9 модерни технологични линии за твърди дози лекарства, като таблетки и капсули, с капацитет за доставка на 100 милиона опаковки годишно. Това ще помогне на групата дружества в постигане на целите ѝ, които включват амбициозни планове за растеж в потребителското здравеопазване и лекарствата, отпускани с рецепта.

След получаване на необходимите разрешителни за строеж СМР на незастроената площ от 100 000 m2 се планира да започнат по-късно тази година, като обектът се очаква да се въведе в експлоатация през 2024 г. Обектът в индустриалния парк Aries на Турда също включва автоматизирано складиране и предлага голям потенциал за бъдещи разширения.

Готовите продукти от обекта, разположен в окръг Клуж, както отпускани с рецепта, така и лекарства без рецепта, са предназначени основно за европейските пазари, в които STADA продължава да постига растеж над пазарния. Продуктите, които ще се доставят от обекта, включват антидепресанти, антихистамини и противовъзпалителни средства, както и лекарства за лечение на диабет, високи нива на холестерол и хипертония.

Обектът в Турда ще добави допълнителен капацитет към съществуващата мрежа на STADA от производствени и опаковъчни съоръжения, както и тези от веригата за доставки, които вече са в състояние да доставят около 13 милиарда твърди дози и повече от 700 милиона опаковки годишно.

Освен това инвестиционният проект от 48,3 милиона евро е приведен в пълно съответствие с целта на STADA „Грижа за здравето на хората като доверен партньор“, тъй като отговаря на няколко от Целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР), по които групата е поела ангажимент.

Например ЦУР 3 „Добро здраве и благополучие“ ще се обслужва чрез осигуряване на адекватен капацитет за доставка на широко използвани лекарства на пациентите в Европа и лицата, които се грижат за тях, докато ЦУР 8 „Сигурна работа и икономически растеж“ ще бъде подкрепена чрез 375-те висококачествени работни места, които STADA планира да създаде, възползвайки се от своя дългогодишен фармацевтичен опит и местни контрагенти в района на Клуж. Фотоволтаичните слънчеви панели и нискоенергийното осветление ще помогнат за минимизиране на въглеродните емисии.

„Инвестицията в съоръжението в Турда показва, че STADA е доверен партньор на националните и местните правителства и власти“, коментира Мигел Паган Фернандес, главен технически директор на STADA. „Допълнителният капацитет ще ни помогне в стремежа ни към растеж.“

„Избрахме Турда, защото това е град, разположен в сърцето на район, който е стратегически важен за STADA Group“, обясни Михай Фугаревичи, генерален мениджър на STADA Romania. „Близо е до нашите изпитвателни лаборатории и складове в Тимишоара, Румъния, както и до производствените звена на STADA в Сърбия. Географското местоположение на фабриката също осигурява бързи транспортни връзки до ключови европейски пазари.“