Кодекс на поведение

STADA се ангажира с честна конкуренция и се стреми към успех на пазара с помощта на своите служители, своята иновативна сила, високото качество на продуктите, както и със своите изрядни производствени процеси и верига на доставки.

Компанията спазва приложимото законодателство и очаква същото както от своите служители, така и от своите бизнес партньори. Незаконното поведение може да причини значителни икономически щети. Самото внушение за незаконно поведение може да навреди на пазарната позиция на STADA. Последиците от нечии собствени действия се измерват и с ефекта им върху репутацията на компанията, както и върху почтеността на нейните служители и ръководство.

Основа за успеха на компанията е насърчаващата и мотивираща корпоративна култура, която се определя от отговорното и етично поведение на всички служители. Тази корпоративна култура изисква и собствената ангажираност на служителите, за да гарантираме, че ние управляваме нашия бизнес с най-висока степен на почтеност.

Кодекс на поведение

Защита на данни (Art. 13, 14 GDPR)

Омбудсман