STADA засилва предлагането в сектора на онкологията, като лансира биоподобния продукт бевацизумаб

  • 30.3.2021 г.
  • Медия
  • STADA пуска на пазара в Германия и Нидерландия биоподобен бевацизумаб след одобрение от регулаторните органи.
  • Скоро това ще се случи и в още няколко страни. Бевацизумаб се причислява не само към съществуващите онкологични биоподобни продукти на STADA, епоетин зета и пегфилграстим, но също така завършва цялостното предложение към онколозите и техните пациенти, тъй като е удобна и готова за употреба формула на бортезомиб
  • Питър Голдшмит, изпълнителен директор на STADA: „Пускането на пазара на бевацизумаб е доказателство за стратегията на STADA да бъде добър партньор, който предоставя достъп на пациентите до биоподобни лекарства в Европа.“

гр. Бад Вилбел, 30 март 2021 г. – STADA разшири своето портфолио от специализирани продукти за онкологични заболявания, като въведе биоподобен бевацизумаб след получаване на общоевропейско разрешение за употреба. Медикаментът вече е достъпен за онколозите и техните пациенти в Германия и Нидерландия, като скоро ще бъде пуснат и в други европейски страни, което отчасти зависи от националните цени и разрешението за възстановяване на разходите.

Продуктът е пуснат на пазара в Германия и Нидерландия веднага след получаване на централизирано разрешение за търговия от Европейската комисия. STADA пусна моноклоналното антитяло на пазара в партньорство с испанския разработчик и производител mAbxience, който има богат опит в доставката на бевацизумаб на пазари като Латинска Америка от 2016 г. Съгласно условията на споразумение с mAbxience, STADA притежава разрешение за търговия и права за продажби и маркетинг в около 40 европейски страни, включително всички 27 държави членки на Европейския съюз.

„Пускането на пазара на новия биоподобен продукт е доказателство за стратегията на STADA да бъде най-желаният партньор, който предоставя достъп на пациентите до биоподобни лекарства в Европа“ каза главния изпълнителен директор на STADA Питър Голдшмит „В партньорство с други компании STADA изгради всеобхватно портфолио от биоподобни препарати и такива в процес на разработка не само в областта на онкологията, но и в терапевтични области като автоимунни заболявания, остеопороза и офталмология, тъй като групата продължава да засилва присъствието си в сектора на специализирани фармацевтични продукти.

STADA се занимава с предлагането на биоподобни препарати на пациенти и здравни специалисти от основаването на Bioceuticals Arzneimittel AG през 2000 г. По този начин STADA допринася за рентабилността на здравните системи. Компанията има 13 години пазарен опит със своя продукт епоетин зета, който се превърна в един от най-продаваните продукти на STADA след пускането му на пазара през 2008 г. В онкологичния сектор STADA предлага също пегфилграстим за стимулиране на производството на бели кръвни телца, а предлаганото на пазара портфолио от биоподобни лекарства на STADA включва терипаратид.

Чрез няколко стратегии за партньорство и сътрудничество за съвместно развитие набора от биоподобни продукти на STADA в процес на разработка включва няколко кандидата, насочени към лечението на рак. Други молекули, които са в процес на изследване, са предназначени за автоимунни и възпалителни състояния, както и за употреба в офталмологията.

През януари 2021 г. Европейската агенция по лекарствата (EMA) препоръча с „положително становище“ предоставянето на одобрение на новия бевацизумаб за вливане. Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) установи, че данните показват, че биоподобният медикамент е силно подобен и има сравнимо качество, безопасност и ефикасност с референтния продукт за лечение на карцином на дебелото черво или ректума, рак на гърдата, недребноклетъчен рак на белия дроб, бъбречно-клетъчен рак, епителен рак на яйчниците, рак на фалопиевите тръби или първичен перитонеален рак и карцином на шийката на матката. "

 

 

За STADA Arzneimittel AG
STADA Arzneimittel AG е със седалище в гр. Бад Вилбел, Германия. Стратегията на компанията се базира на три стълба: генерични лекарства, специализирани фармацевтични продукти и потребителски здравни продукти, отпускани без рецепта. В световен мащаб STADA Arzneimittel AG продава своите продукти в приблизително 120 държави. През финансовата 2020 г. STADA постигна групови продажби от 3010,3 милиона евро и коригирана печалба преди лихви, данъци и амортизация (EBITDA) от 713,3 милиона евро. Към 31 декември 2020 г. в STADA работят 12 301 човека глобално.

Допълнителна информация за журналисти
STADA Arzneimittel AG – Връзка с медиите
Stadastrasse 2-18
61118 Bad Vilbel – Германия
Телефон: +49 (0) 6101 603-165
Факс: +49 (0) 6101 603-215
Имейл: press@stada.de

Допълнителна информация за участниците на капиталовия пазар
STADA Arzneimittel AG – Връзки с инвеститори и кредитори
Stadastrasse 2-18
61118 Bad Vilbel – Германия
Телефон: +49 (0) 6101 603-4689
Факс: +49 (0) 6101 603-215
Имейл: ir@stada.de