Симоне Бергер, главен директор по човешките ресурси (CHRO)/ръководител на глобалния отдел по човешки ресурси в STADA Group

Културата на растеж и създаване на стойност на STADA се базира на това как тълкуваме значението на „разнообразие и приобщаване“ и как го прилагаме.

Когато се вгледаме в термина „човешки ресурси“, виждаме, че не случайно е използвана думата „ресурс“. Това е така, защото ресурсите стоят в основата на и са причина за всичко. Това може да бъде идея, визия, мечта или да бъде прототип, продукт или процес. Това постоянно ми напомня за факта, че всичко, което правим в STADA, е свързано с човешките ресурси. Вземайки това под внимание, индивидуалното развитие винаги трябва да бъде на първо място в списъка с приоритети.

Ние непрекъснато се преоткриваме в светлината на променящите се изисквания на обществото, глобализацията, дигиталната ера и напоследък – COVID. Въпреки това силно вярвам, че ключът към всяко израстване на първо място се крие в умението да се съсредоточиш върху разбирането на истинското значение на разнообразието и приобщаването и да го използваш. Ако една организация е в състояние да създаде култура и платформа, където всяко човешко същество искрено желае да е различно или, с други думи, да използва своите уникални преживявания и мечти, тази организация ще бъде сред най-успешните и ще се разраства експоненциално чрез своите иновации.

Когато вникнем малко по-задълбочено в значението на разнообразието и как то води до създаване на стойност, бих искал да отбележа, че за нас в STADA разнообразието е равносилно на уникалност.

Всеки е уникален и в STADA гледаме на различията си като нашата сила. За нас уникалността не се характеризира само с пол, възраст или етническа принадлежност. Възприемаме я като съвкупност от всички елементи, които правят човек уникален: личност, опит, сексуална ориентация, социално възпитание и др. Всички тези характеристики обаче създават желаната стойност само ако всеки им дава воля и е наясно кой е и защо е такъв какъвто е – разсъждава и след това се изказва. Ако на някой служител му хрумне страхотна идея поради това, че има различен културен произход, но не ѝ даде воля, като не я предложи, то така от тази идея не може да се създаде допълнителна стойност. Вярвам, че всички ние трябва да приемем своите различия, като им дадем воля и не се притесняваме да дадем предложения. Така ние преодоляваме несъзнателните си предразсъдъци, които може да възпрепятстват иновациите във всичко, което правим.

The specified path, file name, or both are too long. The fully qualified file name must be less than 260 characters, and the directory name must be less than 248 characters.

Правим това с нашите ценности: „Предприемачество“, „Почтеност“, „Гъвкавост“ и „Единна STADA“. Те са лепилото и културната рамка на нашата организация и гарантират, че всички ние сме фокусирани върху реализирането на нашата цел: „да се грижим за здравето на хората в качеството си на доверен партньор“.

Разнообразието, подобно на растежа, се превърна в идеал, към който много компании се стремят, без да го разбират. Разбира се, концепцията е сложна, но твърде често се използва като модна дума, която се използва пред акционери, служители и клиенти, без всъщност в нея да се влага някакъв реален смисъл. В проучването на HBR „Как разнообразието може да стимулира иновациите“, Хюлет, Маршал и Шърбин разграничават два различни вида разнообразие: присъщо и придобито. Първото са чертите, с които сте родени, като пол или етническа принадлежност, а второто се отнася до черти, които развивате със своя образователен и професионален опит.

Чрез събиране на данни от 1800 професионалисти, 40 казуси и множество фокус групи техният проект откри, че за служителите на фирми, които се фокусират и разсъждават върху двата вида разнообразие, „е с 45% по-вероятно да отчетат ръст на пазарния дял в сравнение с предходната година и е със 70% по-вероятно да докладват, че фирмата е минала на нови пазари."

Култура, която насърчава свободата на служителите си да се изказват, е основен компонент и гръбнак на силните и високопроизводителни организации. Когато дадена група с допълващи се способности и личности се събере и всички индивиди са наясно със своите собствени уникални черти и се възползват от тях, ние се докосваме до нови нива на креативност, разбираме различните пазари на по-дълбоко ниво и оспорваме статуквото на остарели модели.

Разнообразието на работното място ускорява нашия растеж, защото води до повече креативност и иновации. Например аз съм работил през половината от кариерата си извън Германия – в САЩ, Китай и Сингапур – и съм изпитал от първа ръка, че културното разнообразие води до много по-широки перспективи, идеи и иновативни импулси, както и към по-креативни и ефективни резултати. Ето защо съм особено горд с пътя към изграждането на разнообразна култура в STADA.

В STADA разнообразието не е само числа и квоти. Като се отнасяме един към друг с уважение въз основа на нашата ценност „Почтеност“, ние можем да насърчаваме разнообразна работна среда и да живеем според този принцип. Като не се поддаваме на предразсъдъците си, оставаме верни на ценността „Гъвкавост“. За да създаде растеж и да помогне с „Предприемачеството“, всеки трябва да представя и насърчава новите идеи и да бъде фокусиран върху изпълнението им.

И на последно място, но не по значение, равнопоставеното отношение към всички наши 12 000+ служители по целия свят ни прави „Единна STADA“. Нашият приобщаващ екип на „Единна STADA“ приветства уникалността. Тя е печелившият принцип в нашата култура на растеж и в нашата трайна амбиция да станем най-добрият екип в отрасъла.

Работи само ако дадете воля на своята уникалност.
Всичко зависи от вас.