Новини

  • 26.8.2021 г.
  • Медия

The specified path, file name, or both are too long. The fully qualified file name must be less than 260 characters, and the directory name must be less than 248 characters.

  • STADA постигна 5% коригиран ръст на продажбите до 1,5 милиарда евро през първата половина на 2021 г. на фона на спада на пазара от -1,8%.
  • Успешното интегриране на няколко придобивания в областите на потребителско здравеопазване и специални продукти от 2020 г. укрепи основата за по-нататъшен растеж. Освен това наскоро бяха подписани допълнителни договори за потребителско здравеопазване.
  • Главният изпълнителен директор на STADA Питър Голдшмит коментира: „Гордея се с нашата разнообразна работна сила по света, която продължава да работи в гъвкава среда с високи нива на ангажираност, за да продължи да доставя лекарства. Нашата уникална култура все повече ни позиционира като първия избор на партньор за сътрудничество и лицензионни сделки. Това, съчетано с нашите собствени продукти в процес на разработка, ще ни позволи да продължим да се представяме по-добре от нашите конкуренти.“

 

гр. Бад Вилбел, 26 август 2021 г. – STADA отново демонстрира своята устойчивост на фона на предизвикателните условия, дължащи се на пандемията, като се справя по-добре от останалите участници в отрасъла през първата половина на 2021 г. Успешното интегриране на скорошни придобивания, съчетано с възможности за органичен растеж през първата половина на годината, доведе до постигането от STADA на по-добри резултати спрямо най-близките си конкуренти. След като инвестира повече от 1 милиард евро в бъдещи възможности за растеж през 2020 г., включително бизнеса с хранителни добавки Walmark, бившето портфолио на Takeda в Русия и ОНД и лицензирането на продукт за болестта на Паркинсон в късен стадий, през първата половина на 2021 г. STADA получи резултатите от успешното интегриране на тези придобивания в допълнение към органичните печалби от пазарен дял.

Чрез стабилно органично представяне, подкрепено от скорошните придобивания в секторите на потребителско здравеопазване и продукти със специално приложение, STADA постигна 5% ръст на продажбите, коригиран при постоянна валута, до 1,51 милиарда евро през първата половина на 2021 г., което се равнява на 3% ръст на продажбите в сравнение с предходната година. Този ръст е получен на фона на данните от началото на годината до юни 2021 г. от Глобалната агенция за пазарни проучвания IQVIA, които показват спад от -1,8% на европейския фармацевтичен пазар на продукти без патенти.

Според данните на IQVIA STADA успя да подобри позицията си сред петте най-добри извънборсови компании в Европа през първата половина на 2021 г., като сега се нарежда на четвърто място, след като групата задмина своите пет най-големи конкурента. Също така в сектора за продажба на дребно и болнични генерични лекарства, отпускани само с рецепта, STADA се класира на четвърто място, тъй като продажбите на групата са над средното ниво за първите пет доставчика през първите шест месеца на тази година.

Докато коригираната печалба преди лихви, данъци и амортизация (EBITDA) спадна с -9% до 309,5 милиона евро през шестте месеца от началото на годината до 30 юни 2021 г., повлияна от ефектите през сравнителната 2020 г. в началото на пандемията, EBITDA нарасна с 22% до 330,3 милиона евро поради по-ниски специални ефекти спрямо предходната година.

Главният изпълнителен директор на STADA, Петер Голдшмит, коментира: „Гордея се с нашата разнообразна работна сила по света, която продължава да работи в гъвкава среда с високи нива на ангажираност, за да продължи да доставя лекарства. Нашата уникална култура все повече ни позиционира като първия избор на партньор за сътрудничество и лицензионни сделки. Това, съчетано с нашите собствени продукти в процес на разработка, ще ни позволи да продължим да се представяме по-добре от нашите конкуренти.“

Докато условията за търговия в Германия останаха трудни през първата половина на тази година поради последиците от пандемията Covid-19, вторият по големина пазар на STADA, този в Русия, задмина очакванията не на последно място чрез по-високи продажби на маркови продукти, като фирмата зае челна позиция в сектора на потребителското здравеопазване в Русия след придобиването на Takeda през 2020 г. В същото време STADA също стана лидер в потребителското здравеопазване в Белгия и сега е в топ 3 на няколко пазара, като например Република Чехия.

„Дори ако пандемичните ограничения бъдат облекчени в много страни на фона на нарастващите нива на ваксиниране, на много пазари очакваме бавно връщане към нормите преди пандемията през втората половина на тази година. Все още не е ясно какво означава това за развитието на пазара през второто полугодие и сезона на кашлиците и настинките през следващата зима“, каза Голдшмит.

Постоянно нарастващото портфолио и продукти в разработка на STADA в секторите на потребителското здравеопазване и специализираните фармацевтични продукти в комбинация със силната й позиция в сектора на генеричните лекарства създава условия за растеж на групата. Това пътуване, наречено „Единна STADA за растеж“, продължи през 2021 г. Групата укрепи основата си за устойчив растеж чрез по-нататъшни придобивания и глобални партньорства за развитие на бизнеса през първата половина на 2021 г., особено в сектора на специализираните и потребителските фармацевтични продукти.

Позицията на STADA в топ четворката в областта на потребителското здравеопазване в Европа ще бъде допълнително засилена от две сделки със Sanofi. Първо, STADA се съгласи да придобие 16 марки от Sanofi, включително: Silomat, Mitosyl и Frubiase на основни европейски пазари като Франция, Германия, Италия, Полша и Испания. Тази сделка, която идва след придобиването на STADA през изминалата година на 15 марки потребителски здравни продукта от GSK, се планира да приключи през третото тримесечие на 2021 г.

Второ, STADA, считано от ноември 2021 г., ще играе ролята на местен дистрибутор на продуктите на Sanofi за потребителско здравеопазване в 20 европейски страни, включително скандинавските страни, Нидерландия, Ирландия, България и балтийските държави, както и балканските и адриатическите страни. Споразумението обхваща приблизително 50 утвърдени марки за потребителско здравеопазване, предлагани понастоящем от Sanofi в тези територии, като Allegra, Bisolvon, Dulcolax и Essentiale Forte N.

В същото време STADA продължава да укрепва нарастващата си роля в предоставянето на диференцирани специални лекарства в ниши със значителна медицинска нужда. Малко след края на първата половина на 2021 г. STADA обяви партньорство със шведската фирма Calliditas, насочено към регистриране и пускане на пазара на първото одобрено лечение в Европейския съюз (ЕС) за хронично автоимунно бъбречно заболяване – IgA нефропатия (IgAN). IgAN се определя като рядка болест в ЕС, което потенциално дава 10 години пазарна изключителност от датата на предоставяне на одобрение за търговия от ЕС.

Фокусът на STADA върху нейното културно разрастване продължава, което се доказва от силните резултати в последното проучване сред служителите. Повече от 80% от почти 13 000-те служители потвърдиха, че са силно мотивирани и че се гордеят, че работят за STADA. За да изведе тази културна промяна още повече на преден план, към Изпълнителния съвет, включващ главния изпълнителен директор Петер Голдшмид, финансовия директор Волфганг Олиг и главния технически директор Мигел Паган, се присъедини и Симоне Бергер – ръководител на глобалния отдел по човешки ресурси. „Нашата амбиция е да създадем най-добрия екип в нашия отрасъл със здрава култура на растеж“, коментира Бергер. „В допълнение към това ние също приветстваме нашия нов глобален ръководител на продукти със специално приложение – Браян Ким, както и нашия глобален ръководител на потребителско здравеопазване – Волкър Сидоу.“

„Като предоставя достъп до висококачествени лекарства, STADA допринася всеки ден за устойчивостта на здравните системи по целия свят“, каза Голдшмит. „Със скорошното подписване на писмо, с което поема ангажимент за присъединяване към Глобалния договор на ООН, групата демонстрира подкрепата си към Целите на ООН за устойчиво развитие, по-специално ЦУР 3, обхващаща „Добро здраве и благополучие“. Чрез наскоро публикувания годишен здравен доклад на STADA ние сме в състояние да допринесем към дебатите около здравните политики и системи с научно доказани данни, извлечени от 30 000 участници от 15 държави.

 

За STADA Arzneimittel AG
STADA Arzneimittel AG е със седалище в гр. Бад Вилбел, Германия. Стратегията на компанията се базира на три стълба: генерични лекарства, специализирани фармацевтични продукти и потребителски здравни продукти, отпускани без рецепта. В световен мащаб STADA Arzneimittel AG продава своите продукти в приблизително 120 държави. През финансовата 2020 г. STADA постигна групови продажби от 3010,3 милиона евро и коригирана печалба преди лихви, данъци и амортизация (EBITDA) от 713,3 милиона евро. Към 31 декември 2020 г. в STADA работят 12 301 човека глобално.

Допълнителна информация за журналисти
STADA Arzneimittel AG – Връзка с медиите
Stadastrasse 2-18
61118 Bad Vilbel – Германия
Телефон: +49 (0) 6101 603-165
Факс: +49 (0) 6101 603-215
Имейл: press@stada.de

Допълнителна информация за участниците на капиталовия пазар
STADA Arzneimittel AG – Връзки с инвеститори и кредитори
Stadastrasse 2-18
61118 Bad Vilbel – Германия
Телефон: +49 (0) 6101 603-4689
Факс: +49 (0) 6101 603-215
Имейл: ir@stada.de