Както всички успешни истории, историята на нашата компания започна със страхотна идея. През 1895 г. група фармацевти имаха обща цел: Стандартизирано производство на лекарствени продукти, за да се осигури ефективно и разумно предоставяне на здравни грижи за много хора. Това беше началото на впечатляващото развитие на STADA.

Ние сме водещ производител на висококачествени фармацевтични продукти. С дългогодишното наследство, вкоренено в аптеките, ние сме надежден партньор от повече от 120 години. С нашите продукти ние помагаме на хората да защитят и да си възвърнат достоен и способен живот. С нашите доказани генерични и специализирани продукти ние гарантираме, че ежедневното здраве остава достъпно.

Нашата цел: Грижа за здравето на хората като доверен партньор.

Integrity

Всеки от нас спазва етичните норми и вътрешните и външните стандарти на компанията. Нашите действия се ръководят от откритост и уважение.

Entrepreneurship

Всеки от нас допринася с нови идеи и действия, създаващи бъдещ растеж и добавящи стойност.

Agility

Всеки от нас участва в промяната чрез гъвкавост и решителност като част от непрекъснатия си път на личностно развитие.

One STADA

Всеки от нас действа в най-добрия интерес на компанията като цяло, а не само на своето бизнес звено или отдел, за да изграждим на една успешна STADA.