STADA България спазва всички законови разпоредби относно защитата на данните. Защитата на поверителността на посетителите на този уебсайт е много важна за STADA България. Ето защо, моля, обърнете внимание на следната информация:

STADA България е създала връзки от всички страници на този уебсайт към тази декларация за защита на данните; ако това не е така, това се дължи на техническа грешка. В тези изключителни случаи обаче достъпът до това изявление е възможен през началната страница на уебсайта.

В бъдеще може да се наложи STADA България да актуализира тази декларация за защита на данните. След това такива промени ще бъдат обявени на тази страница, така че винаги да имате пълна информация за вида и обхвата на личните данни, които STADA България запазва и за какви цели STADA България обработва и използва тези данни. На страници, където STADA България съхранява лични данни, могат да се добавят допълнителни изявления (например относно използването на данните), ако възникне необходимост.

1. Обща информация относно събирането на лични данни

а) Защитата на вашата поверителност при използване на нашите уебсайтове е много важна за нас, поради което събираме вашите лични данни в съответствие със законовите изисквания за защита на данните. Лични данни са всяка информация, която се отнася до идентифицирано или идентифицируемо физическо лице, напр. име, адрес, имейл адрес, поведение на потребителя. Следващите раздели ви информират за това как обработваме вашите лични данни.

b) Отговорното лице по чл. 4 (7) Общ регламент за защита на данните на ЕС (GDPR) е STADAБългария, ул. Атанас Дуков 29, ет. 5, София 1407, България, info@stada.bg. Можете да се свържете с нашия служител по защита на данните на compliance@stada.bg или като използвате нашия пощенски адрес, придружен от думите „Длъжностно лице по защита на данните“.

c) Ако сте на възраст под 16 години, моля, получете съгласието на родител/законен настойник, преди да предоставите лични данни на STADA България.

d) Правните основания за обработка на вашите лични данни са определени в раздел 6 GDPR. В зависимост от това коя от допустимите цели, описани по-долу за обработката на вашите лични данни, обработването за спазване на нашите законови задължения или за защита на законните интереси на STADA България или трети страни, винаги се извършва при условие, че не е надвишено от вашите интереси или основни права и свободи. Освен това, ако е необходимо, обработването се извършва въз основа на Вашето изразено съгласие, доколкото Вие сте ни дали такова съгласие.

2. Вашите права

Съгласно разпоредбите на GDPR, можете да упражнявате следните права спрямо нас:

Право на достъп Право на поправка Право на ограничаване на обработката Право на изтриване / „право да бъдеш забравен“ Право на пренос на данни Право на обжалване За да отстоявате едно от посочените по-горе права,
можете да се свържете с нас по всяко време:

Ако обработването на вашите лични данни се основава на вашето съгласие, имате право да възразите/оттеглите съгласието си по всяко време, с ефект за в бъдеще. Законността на обработването въз основа на вашето съгласие до оттеглянето на съгласието остава незасегната. Разбира се, даденото съгласие може да бъде отменено на следния адрес по всяко време с ефект за в бъдеще:

STADA България
ул. Атанас Дуков 29, ет. 5
1407 София, България
Телефон: +02 920/ 90-65
Имейл: info@stada.bg
Освен това имате право да подадете жалба до надзорния орган за защита на данните относно нашата обработка на вашите лични данни.

3. Използваме бисквитки, за да ви идентифицираме за последващи посещения, ако имате акаунт при нас.

В противен случай ще трябва да влизате за всяко посещение поотделно.

в) Бисквитки на трети страни на нашите уебсайтове Разрешаваме на трети страни да поставят бисквитки за този уебсайт на вашия компютър.

Този уебсайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализ на Google Inc. "("Google"). Сключихме съответен договор с доставчика за обработка на данни за поръчки.

Отношенията с доставчика на уеб анализи се основават на Споразумението за защита на личните данни между Европейския съюз и САЩ. Google е лицензиран съгласно Рамката за щит за поверителност от септември 2017 г. www.privacyshield.gov/participant

Google Analytics използва „бисквитки“, които са текстови файлове, поставени на вашия компютър, за да помогне на уебсайта да анализира как потребителите използват сайта, се използва. Информацията, генерирана от бисквитката за вашето използване на този уебсайт, обикновено се прехвърля на сървър на Google в САЩ и се съхранява там. Можете да предотвратите това, като настроите браузъра си така, че да не се съхраняват бисквитки.

Обработката на данни се извършва въз основа на законовите изисквания на раздел 96, параграф 3 TKG и член 6, параграф 1, буква а (съгласие) и/или е (законен интерес) от GDPR. Нашата грижа в съответствие с GDPR (законен интерес) е подобряването на нашата оферта и нашия уебсайт. Тъй като поверителността на нашите потребители е важна за нас, потребителските данни са псевдонимизирани. Въпреки това, чрез активиране на IP анонимизация на този уебсайт, Google ще съкрати вашия IP адрес предварително в рамките на държавите-членки

2. Вашите права Съгласно разпоредбите на GDPR, можете да упражнявате следните права спрямо нас:

Право на достъп Право на поправка
Право на ограничаване на обработката
Право на изтриване / „право да бъдеш забравен“
Право на пренос на данни
Право на обжалванеЗа да отстоявате едно от посочените по-горе права, можете да се свържете с нас по всяко време:

Ако обработването на вашите лични данни се основава на вашето съгласие, имате право да възразите/оттеглите съгласието си по всяко време, с ефект за в бъдеще. Законността на обработването въз основа на вашето съгласие до оттеглянето на съгласието остава незасегната. Разбира се, даденото съгласие STADA България
ул. Атанас Дуков 29, ет. 5
1407 София, България
Телефон: +02 920/ 90-65
Имейл: info@stada.bg
Освен това имате право да подадете жалба до надзорния орган за защита на данните относно нашата обработка на вашите лични данни. Съответният надзорен орган, отговарящ за вашата германска федерална провинция, може да бъде намерен на адрес www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/addresses_links-node.html.

4. Време за съхранение

Цел на съхранение Време за съхранение
Регистрации на уеб сървъра 14 дни
Общи справки 180 дни / 6 месеца
Заявки за проби 180 дни / 6 месеца
Поръчайте информационен материал 180 дни / 6 месеца
Абонамент/отписване за бюлетин Стига да се абонирате за бюлетина. Ако се отпишете от бюлетина, ще бъдете изтрити директно.
Абонамент за клиентското списание Докато е валиден абонаментът. Ако абонаментът бъде анулиран, той ще бъде изтрит в рамките на 14 дни.
Използване на услуги и промоции

Докато е налице активно съгласие за дългосрочна употреба. В случай на отмяна, данните ще бъдат изтрити. В случай на еднократно използване на оферти без активно съгласие за постоянно ползване, данните ще бъдат изтрити след 6 месеца. Вход във факултета

Стига да е желан достъп. В случай на анулиране, акаунтът ще бъде изтрит в рамките на 14 дни.

5. Място на обработка на данните

STADA България също обработва вашите данни допълнително извън Европейския съюз. a) Поради глобалните дейности на нашата компания, ние може да прехвърлим вашите лични данни в Съединените щати и други страни, чиито закони за поверителност може да са по-малко обширни от тези в Европейския съюз. Достъпът до вашите лични данни ще бъде ограничен до физически лица, които трябва да са запознати с тези данни за целите, посочени в тази политика за поверителност.

б) STADA България е глобално активна компания. В хода на нашите бизнес дейности можем потенциално да прехвърлим вашите лични данни и на получатели извън Европейското икономическо пространство („трети страни“), където приложимите закони не предоставят същите гаранции за защита на данните като тези във вашата страна. Ако случаят е такъв, ние ще поддържаме приложимите разпоредби за защита на данните и ще предприемем подходящи мерки за защита, за да защитим сигурността и целостта на нашите лични данни, по-специално чрез сключването на стандартните договорни клаузи на ЕС, които можете да намерите на следния линк : eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do

в) Информация за това как да получите копие от съответните гаранции: eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do 5. Място на обработка на данните

STADA също обработва вашите данни допълнително извън Европейския съюз.
a) Поради глобалните дейности на нашата компания, ние може да прехвърлим вашите лични данни в Съединените щати и други страни, чиито закони за поверителност може да са по-малко обширни от тези в Европейския съюз. Достъпът до вашите лични данни ще бъде ограничен до физически лица, които трябва да са запознати с тези данни за целите, посочени в тази политика за поверителност.

б) STADA е глобално активна компания.

В хода на нашите бизнес дейности можем потенциално да прехвърлим вашите лични данни и на получатели извън Европейското икономическо пространство („трети страни“), където приложимите закони не предоставят същите гаранции за защита на данните като тези във вашата страна. Ако случаят е такъв, ние ще поддържаме приложимите разпоредби за защита на данните и ще предприемем подходящи мерки за защита, за да защитим сигурността и целостта на нашите лични данни, по-специално чрез сключването на стандартните договорни клаузи на ЕС, които можете да намерите на следния линк : eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do

в) Информация за това как да получите копие от съответните гаранции: eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do

8. Връзки към други уебсайтове

Нашата онлайн оферта съдържа връзки към други уебсайтове. Тази декларация за поверителност не обхваща други доставчици. Ние нямаме никакво влияние върху тези доставчици на уебсайтове, за да гарантираме, че те се придържат към декларациите за поверителност и следователно не поемаме никаква отговорност за точността.
Уебсайтът на STADA България може да съдържа хипервръзки към уебсайтове, които са собственост на трети страни и се управляват от трети страни. Тези уебсайтове съдържат свои собствени политики за поверителност и най-вероятно също използват бисквитки и ви препоръчваме да ги прегледате. Политиките на тези уебсайтове уреждат използването на лични данни, които прехвърляте по време на посещенията си на уебсайтовете и които могат да бъдат събрани от бисквитки. Ние не поемаме никаква отговорност или отговорност за външни уебсайтове и използването им става на ваш собствен риск.

9. Контакт
Ако имате въпроси или коментари относно тази политика за поверителност и бисквитки, моля, свържете се с нас на complience@stada.bg

Бързото развитие на интернет ще направи необходимите корекции в нашите правила за поверителност от време на време. Ще бъдете информирани за актуализациите на тази страница.