За да съобщите за нежелана лекарствена реакция при използване на лекарствен продукт СТАДА, моля, свържете се с представител на СТАДА България: