ВируПротект®

ВируПротект®
ВируПротект е иновативен спрей с глицерол и трипсин, който покрива лигавицата на устата и гърлото чрез защитна бариера, разрушава протеиновата обвивка на попадналите в гърлото вируси и предпазва организма от вирусни инфекции с различен произход. Преди употреба прочетете упътването.