Открийте своите възможности

Ние знаем, че ангажираните и квалифицирани служители са предпоставка за успех и продължаващ растеж като компания. Наред с интересна работа в различни области, ние предлагаме на нашите служители набор от възможности за професионално и личностно развитие както и работна среда, която позволява здравословен баланс между професионалния и личния живот. Ние ценим прозрачността и комуникацията като равни на всички йерархични нива.

Мотивираните и квалифицирани служители са основно изискване за постигане на амбициозни корпоративни цели. Дългосрочната кадрова стратегия и повишението на вътрешни кадри насърчава служителите на СТАДА и има за цел да ги запази за постоянно.

 

 

Здравеопазване и спортни дейности

Грижата за здравето на нашите служители е от особено значение за STADA.
Нашата цел е да поддържаме производителност и мотивация, да намалим напрежението на работното място, откриване на здравни потенциали и насърчаване благосъстоянието на персонала.

Развитие и ползи

Осигуряването на дългосрочен успех на нашата компания е възможно само с подкрепата на служителите, които имат очевиден опит и голяма ангажираност. Като отговорен работодател, смятаме, че развитието, съвместното определяне и възнаграждението са много важни.

 

Баланс между работата и живота

Равните възможности и семейната среда са важни фактори за успех за всяка компания и допринася за нейната конкурентоспособност. Следователно не е само заради високото ниво на представители на женския пол в СТАДА, адекватният баланс между професионалния и личния живот е ключов компонент в нашата кадрова политика.