Както всички добри истории, нашата компания започна с добра идея. През 1895 г. група фармацевти се обедини около една цел – стандартизирано производство на лекарствени продукти. За да осигури ефективна и разумна грижа за здравето на хората. Това беше началото на STADA.

Ние сме лидер в добрите практики във фармацевтичния сектор. И водещ производител на доказани генерични и специализирани продукти. В портфолиото ни влизат и множество лекарства без рецепта, както и хранителни добавки. Надеждни продукти, на които се доверяват много от българските семейства. Приемаме доверието им с изключителна отговорност.

Нашето призвание: Да се грижим за здравето на хората като доверен партньор.

Integrity

Всеки от нас спазва етичните норми и вътрешните и външните стандарти на компанията. Нашите действия се ръководят от откритост и уважение.

Entrepreneurship

Всеки от нас допринася с нови идеи и действия, създаващи бъдещ растеж и добавящи стойност.

Agility

Всеки от нас участва в промяната чрез гъвкавост и решителност като част от непрекъснатия си път на личностно развитие.

One STADA

Всеки от нас действа в най-добрия интерес на компанията като цяло, а не само на своето бизнес звено или отдел, за да изграждим на една успешна STADA.