Корпоративна култра

Както всички успешни истории, историята на нашата компания започна със страхотна идея. През 1895 г. група фармацевти имаха обща цел: Стандартизираното производство на лекарствени продукти, за да се осигури ефективно и разумно предоставяне на здравни грижи за обществото.Това беше началото на впечатляващото развитие на СТАДА.

 

Ние се грижим за здравето на хората като доверен партньор

Грижата за благосъстоянието и здравето на хората е в основата на нашите действия от самото основаване на нашата компания. Повече от 120 години този стремеж е водещият принцип на повече от 10 400 служители по целия свят.

Нашата Мисия - Вашето Здраве

Нашият набор от споделени ценности ни позволява да постигнем амбициозните си цели заедно и да разширим успеха на СТАДА в бъдеще.

Integrity

Всеки от нас спазва етичните норми и вътрешните и външните стандарти на компанията. Нашите действия се ръководят от откритост и уважение.

Entrepreneurship

Всеки от нас допринася с нови идеи и действия, създаващи бъдещ растеж и добавящи стойност.

Agility

Всеки от нас участва в промяната чрез гъвкавост и решителност като част от непрекъснатия си път на личностно развитие.

One STADA

Всеки от нас действа в най-добрия интерес на компанията като цяло, а не само на своето бизнес звено или отдел, за да изграждим на една успешна STADA.